Felelősségkorlátozás

A FOGYASZTÓ (VAGY ÖN) A TERMÉK MEGVÁSÁRLÁSÁVAL TUDOMÁSUL VESZI, HOGY SEM A CABCOM KFT., SEM A TERMÉK GYÁRTÓJA NEM VÁLLAL FELELŐSSÉGET A TERMÉK BESZERELÉSE VAGY HASZNÁLATA SORÁN KELETKEZETT KÁROKÉRT, SZEMÉLYI SÉRÜLÉSÉRT. ILYEN FELELŐSSÉGKORLÁTOZÁST ALKALMAZ A VÁLLALAT KÖZVETLEN, KÖZVETETT, JÁRULÉKOS, KÖVETKEZMÉNYES, SPECIÁLIS, PÉLDÁS KÁROKNÁL A BÜNTETŐ KÁRTÉRÍTÉS MEGAKADÁLYOZÁSÁRA. UGYANEZT A FELELŐSSÉGKORLÁTOZÁST KELL ALKALMAZNI A TERMÉK ÉS SZOLGÁLTATÁS RENDELTETÉSSZERŰ, ILLETVE NEM RENDELTETÉSSZERŰ FELHASZNÁLÁSÁBÓL FAKADÓ KÁROKÉRT, BELEÉRTVE A HARMADIK FÉLNEK OKOZOTT KÁROKAT IS.

A www.cabriocomfort.hu oldalakon keresztül történő vásárlás feltételezi a vevő részéről az Internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását. A felhasználó, illetve vevő tudomásul veszi, hogy a böngészéssel és a vásárlással kapcsolatos esetleges kockázatokat saját magának kell felmérnie, illetőleg magának kell gondoskodni a számítógépe biztonságos használatáról és az azon tárolt adatok védelméről.

Az Üzemeltető nem felel a vis maiorból eredő, vagy egyéb, az irányításán kívül eső események okán bekövetkező károkért, ideértve, de nem kizárólagosan a weboldal használatából, vagy üzemzavarából, az adatok bárki által történő megváltoztatásából, az információtovábbítási késedelemből adódó, vírusok okozta, szoftverhibából, internetes hálózat hibájából, egyéb technikai jellegű hibából eredő, vonal, vagy rendszerhibából adódó károkért.
Az Üzemeltető jogosult a vásárlás feltételeit és szabályait, a jelen szabályzatot bármikor indoklás és külön értesítés nélkül, egyoldalúan módosítani. A módosítások a közzétételük időpontjától kezdve hatályosak és alkalmazandók.
Árváltozás esetén a változást megelőzően feladott megrendelés esetében a régi - változást megelőző - ár érvényes és kerül felszámításra.